امروز: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳

EN

واحدها

واحد دوخت و برش

رول های آماده شده اعم از چاپ شده یا بدون چاپ براساس طول مورد تقاضای مشتری توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و مجهز به سنسورهای پیشرفته کنترلی بصورت برش گرم جهت کیسه های ساده و برش سرد جهت کیسه های لمینت و کامپوزیت برش و دوخته می شود.شایان ذکر است فرآیند شمارش بسته های صدتایی بصورت الکترونیکی با دقت بالا انجام می گردد.