امروز: پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

EN

واحدها

واحد بسته بندی

 کیسه های آماده شده طبق سفارش مشتری در بسته های ۳۰۰ الی ۵۰۰ تایی پرس و توسط پوشش لفاف بسته بندی و پس از درج کدهای ردیابی به انبار محصول نهایی جهت ترخیص منتقل می گردند . شایان ذکر است کلیه عملیات در واحدهای فوق در ایستگاه های کاری مختلف ( بالغ بر ۱۰ ایستگاه )تحت نظر کارشناسان کنترل کیفیت انجام می گیرد.