امروز: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

EN

واحدها

واحد ریسندگی

براي توليد نخ هاي پلي پروپيلن ابتدا مواد پلي پروپيلن و سایر مستربچ ها به نسبت متناسب با محصول تولیدی، در میکسر مخلوط و در سیلندر اکسترودر در دمای حدود ۲۷۰-۲۰۰درجه ذوب شده و سپس بصورت فیلم از قالب دای خارج می گردد .و طی برش های افقی توسط تیغ، بصورت نوارهای رشته ای ۴٫۵ الی ۸ میلی متر وارد کوره شده و پس از قرارگرفتن در مسیر غلطکهای کشش و روغن داغ و کاهش عرض نخ و استحکاک بخشی، وارد كانال خنك كننده مي شود كه رشته ها شكل و حالت خود را حفظ نمايند و سپس در قسمت وایندر روي بوبين پيچيده مي شود .