امروز: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

EN

واحدها

واحد فروش

عدم اجراي ساختارهاي نوين و علمي و ارائه مدل مفهومي در اين ساختار باعث ايجاد خسارتهاي سنگين به كليه ذينفعان و سرمايه گذاران اين صنعت شده است.

 واحد مهندسي فروش پاک بافت (پویا کیسه ) به پشتوانه سالها تجربه و تحقيق و همچنين با بهره گيري از توان علمي، تخصصي و تجربي نيروهاي جوان و خلاق، براي اولين بار دراین صنعت جهت  تولید ، چاپ و بسته بندی ، مبتكر مهندسی فروش گردید.  که در راستای تحقق اهداف استراتژیک مبتنی بر علم و تجربه مدل مفهومی و زنجیره ارزش را به مرحله اجراء در آورد .

 واحد مهندسی فروش پاک بافت (پویا کیسه) از كار گروه هاي تخصصي تشكيل و بناي آن براساس اصول مهندسي ارزش مي باشد.

با شعار

 کیسه های پاک بافت صدفی است 

برای مرواریدهای ، گرانبهای شما

را سرلوحه کار خود قرار داده است تا لبخند  رضایت را بر لب های صنعتگران این مرز و بوم به ارمغان بگذارد.