امروز: پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

EN

واحدها

واحد چاپ

در این واحد بر اساس طرح و اطلاعات چاپی مشتری، کلیشه ها آماده شده و عملیات چاپ توسط دستگاه های چاپ فلکسو تا شش رنگ انجام می گردد.