امروز: پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

EN

واحدها

R&D

زمانی که صحبت از نوآوری در محصولات، بهبود خدمات و اصلاح فرایندها به میان میآید، واحد تحقیق و توسعه نقشی حیاتی ایفا میکند. تحقیق و توسعه در کسب وکار به پروژههایی گفته میشود که شرکت برای به دست آوردن دانش و اطلاعات درباره ی حوزه ی خاصی اجرا میکند. این پیشرفت علمی یا فناوری جدید به تولید محصولات و خدمات جدید یا بهبود محصولات قدیمی منجر میشود که شرکت میتواند از فروش آنها کسب درآمد کند.

اگر در هدف واحد تحقیق و توسعه دقیق شویم، میفهمیم که استفاده از نوآوری هدف نهایی این واحد نیست، بلکه واحد تحقیق و توسعه از نوآوری استفاده میکند تا به شرکت کمک کند که در رقابت باقی بماند. این کار به معنای در نظر داشتن گرایش های جدید بازار و مشتریان، و مسیری است که کسب وکارهای رقیب در آن قدم میگذارند. علاوه بر این، تحقیق و توسعه شامل آنالیز کردن اطلاعات محیط بازاریابی نیز میشود و در تشکیل تصویری درست از شرایط و وضع موجود در یک بازار یا حوزه ی خاص به سازمان کمک میکند.

به طور کلی واحد تحقیق و توسعه بخشی از سازمان است که با بهبود خدمات موجود و ارائه ایده های نوآورانه، به سازمان در مسیر رشد کمک میکند. در همین راستا شرکت پویا کیسه در تلاش است که پایش، پویش و رصد آخرین تحولات و پیشرفت­های تاثیرگذار بر حوزه کاری خود را در دستور کار خود قرار داد. جهت گیری های مستقیم این شرکت بر آن است که در برنامه ای هوشمندانه، تمامی بخش­های شرکت این قابلیت را کسب کنند که در فرایندی منظم و مستمر آخرین تحولات و پیشرفتهای جهانی را در حوزه خود پایش و رصد کنند تا نتایج این فعالیت ها دسته­ بندی، تفسیر و تحلیل شده، و فرصتها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت آنها در اختیار فرایندهای تصمیم سازی و سیاست سازی شرکت قرارگیرند. دستاورد این فرایند، توسعه برنامه ریزی راهبردی کلان است به گونه ای که با شگفتی های جهانی همساز باشد.